Joxab utför de flesta typer av markentreprenader mot kommuner, företag  och privatpersoner.

De arbeten vi åtar oss är alltifrån anläggningsarbeten av trädgårdar till anläggandet av dagvattensystem och större gräv och schaktarbeten.