Vi på joxab har kunskap och erfarenhet inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning.

Vi erbjuder tjänster allt från snöskottning till övrigt fastighetsunderhåll.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hyressättning och upprättande av förvaltningsplaner.