Max är driftansvarig för verksamheten.

Max har utbildning inom samhällsbyggnad från KTH och med flera års erfarenhet som exploateringsingenjör har han goda kunskaper inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi samt detaljplaneprocessen.

Han har goda kunskaper inom grovsnickerier, markarbeten och hantering av entreprenadfordon. Max har arbetat med teknisk och ekonomisk förvaltning.

max[at]joxab.se

0736566977