Oscar har mångårig erfarenhet av parkförvaltning och trädgårdsanläggning. Oscar har goda kunskaper när det kommer till att planera jobb på ett effektivt sätt men samtidigt beakta de estetiska värdena. Han har även stor erfarenhet av finsnickeri, grovsnickeri, fasadarbeten etc.

oscar[at]joxab.se

073-723 22 85